Trygghetslarm

Med trygghetslarm når du personal dygnet runt, något som kan kännas bra även för de anhöriga. Larmet är till för att kalla på hjälp vid oförutsedda akuta behov.

Larmet bär man vanligen i ett band runt handleden eller halsen. Det är enkelt att sköta. För att personalen ska kunna komma till din hjälp måste du lämna två (2) nycklar till oss (en till dag- och en till nattpersonal).

IP telefoni och trygghetslarm är i dagsläget en osäkerhetsfaktor inte minst med tanke på att det inte fungerar vid strömbortfall. Socialförvaltningen rekommenderar att våra brukare håller fast vid Telia analog så länge det inte finns något likvärdigt alternativ och leverantören kan garantera säkerhet att trygghetslarmet fungerar. Se socialstyrelsens publikation längst ned på sidan för mer information.

Ansökan om trygghetslarm görs hos biståndshandläggarna.

        
  • Skapad: 2013-06-11
  • Senast ändrad: 2013-06-11
  • Sidansvarig: Webmaster