Furuhedsskolan - gymnasieskola

Foto: Estetiska programmet
Foto: Estetiska programmet

Furuhedsskolan erbjuder tolv nationella program fördelade på sju yrkesprogram och fem högskoleförberedande program, introduktionsprogrammet med fem olika spår, gymnasiesärskola samt lärlingsutbildning.

Furuhedsskolan invigdes höstterminen 1970. Skolans olika verksamheterna är lokaliserade i ett antal byggnader inom ett koncentrerat område. Lokalerna är renoverade ett par gånger och är fräscha och funktionella. Senast under mitten av år 2000 då biblioteket placerades mitt i huvudbyggnaden.

Skolan har idag cirka 640 elever främst från Kalix men även från ett antal andra kommuner och cirka ett hundratal personer arbetar vid Furuhedsskolan.

Furuhedsskolan samarbetar med ett antal externa utbildningsanordnare och har även internationella elevutbyten. Från och med hösten 2014 är skolan certifierad FN-skola. 

Norrbottens läns landsting har under lång tid varit huvudman för Naturbruksprogrammet men från och med den 1 augusti 2016 tar Kalix kommun över som huvudman. I och med detta så ingår Naturbruksprogrammet under Furuhedsskolans skolenhet. Själva utbildningen bedrivs i samma skollokaler som tidigare. 

        
  • Skapad: 2013-05-06
  • Senast ändrad: 2017-02-15
  • Sidansvarig: Webmaster