Torsdag den 7 april hölls en Workshop med "speed dating" för företagare och finansiärer på Kalix folkets hus. Konceptet är en del av projektet RIKA, om nya inkluderande affärsmodeller för offentlig finansiering. 

Projektägare är Luleå tekniska universitet, och syftet med projektet är att bidra till jämlik tillgång till offentlig finansiering.

Här talar vår reporter Joakim Vidgren med Anna-Karin Horney, eldsjäl och tidigare samhällsstrateg vid Kalix kommun.