Landshövding Sven-Erik Österberg, Arbetsförmedlingschef Arne Björkman, kommunalråd Ellinor Söderlund (S) och ungdomen Simon Berlin är alla nöjda med resultaten av samverkansprojektet Framtidsbron.
Landshövding Sven-Erik Österberg, Arbetsförmedlingschef Arne Björkman, kommunalråd Ellinor Söderlund (S) och ungdomen Simon Berlin är alla nöjda med resultaten av samverkansprojektet Framtidsbron.

Under två år har Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Kalix kommun och Företagarna Norrbotten samverkat för att hjälpa Kalixungdomar som saknar slutbetyg från högstadium och gymnasium att slutföra sina studier. 

– Det har varit en väldigt lärorik tid, säger Simon Berlin som är en av 43 ungdomar som varit med i projektet Framtidsbron.

När samverkansprojektet startade hade Kalix kommun större andel vuxna under 24 år utan slutförda skolutbildningar än både länet och riket i stort. Idag är läget ett helt annat, och landshövding Sven-Erik Österberg ser det lyckade resultatet som en signal till regeringen.
– Jag tycker att det är en ”hint” uppåt, här kan vi visa på ett projekt som faktiskt har gett positiva resultat. Jag tycker det är en anledning till att fundera på om man kan göra det här på bredden, och vi har en metod som bör kunna användas väldigt brett.

Först ut i landet

Att Kalix blev först ut att testa metoden förklarar Sven-Erik Österberg berodde på goda kontakter med företagarna på orten.
– Det var det som var väldigt viktigt för att få praktiken. Det var alltså ingen slump att det blev Kalix, det fanns väldigt bra förutsättningar för just den här typen av projekt.
Kalix kommunalråd Ellinor Söderlund (S) är glad över att Kalix valdes som pilotkommun.
– Jag tycker det är jätteroligt att man valde just Kalix, och det är också roligt att se att vi fått ett bra samarbete med företagen och mellan alla parter. Vi kommer att använda metoden även fortsättningsvis i arbetet tillsammans, och det tycker jag är bra.

Har gett ringar på vattnet

Arne Björkman - som är chef för Arbetsförmedlingen i Kalix och Överkalix - avslöjar att projektet nu har börjat ge ringar på vattnet.
– Det vi gjort i projektet görs nu på bred front i hela landet. Man kombinerar olika aktiviteter, man kan pröva på studier, man kan vara ute på arbetspraktik och man lär sig att se kopplingen mellan utbildning och det som krävs ute på arbetsmarknaden. De möjligheterna finns nu över hela landet i ett nytt program som heter utbildningskontrakt.
Simon Berlin har genom Framtidsbron testat på att arbeta som fastighetsskötare, och idag är han hoppfull inför framtiden.
– Att jobba som vaktmästare passade mig väldigt bra, och nu ska jag söka fler jobb!