Kommunalråd Ellinor Söderlund (S), Caretechs verkställande direktör Peter Svensk och kommunstyrelsens vice ordförande Tommy Nilsson (S) är jublande glada för satsningen på en ny larmcentral i Kalix.
Kommunalråd Ellinor Söderlund (S), Caretechs verkställande direktör Peter Svensk och kommunstyrelsens vice ordförande Tommy Nilsson (S) är jublande glada för satsningen på en ny larmcentral i Kalix.

För att möta den ökade efterfrågan på digitala trygghetslarm etablerar Kalixföretaget CareTech en ny larmcentral på orten. Larmcentralen öppnar i mars 2016, och cirka 100 undersköterskor kommer att rekryteras de kommande åren.

I dagsläget har Caretech en larmcentral i Malmö med 140 anställda, och larmcentralen i Kalix kommer på sikt sysselsätta lika många. 

Larm från hela Norden

Etableringen sker i samarbete med Kalix kommun och gör CareTech till den enda trygghetslarmsleverantören med två bemannade larmcentraler i Norden. 
– Med ytterligare en larmcentral stärker vi vår position på marknaden. Vi kan vi ta emot fler kunder och samtal samtidigt som vi höjer vår servicenivå ytterligare, då vi kommer kunna ta emot samtal på samtliga nordiska språk och ett femtontal andra språk, säger Peter Svensk, verkställande direktör för CareTech AB.
Som dotterbolag till Doro AB erbjuder företaget ett brett sortiment av säkra digitala trygghetslösningar för äldre och funktionshindrade. Under föregående år ökade efterfrågan på digitala trygghetslarm kraftigt internationellt och i Norden. CareTech har tecknat kontrakt för digitala trygghetslarm med över 135 kommuner, och genom att etablera en ny larmcentral i Kalix får Caretech möjligheten att ta emot larm från hela Norden.
Vi ser det här som ett bra komplement till de branscher som redan finns i Kalix, säger kommunalråd Ellinor Söderlund (S).

Hundra undersköterskor

CareTech räknar med att anställa cirka 100 undersköterskor de kommande åren, och speciellt efterfrågas finsktalande personal. Kalix kommunalråd Ellinor Söderlund tror inte att företaget kommer att få några problem med rekryteringen.
– Vi utbildar många undersköterskor, sett till befolkningsmängden. Intresset för yrket är stort! Vi har ett 50-tal sökande enbart till vuxenutbildningen nu, och vi räknar med att intresset växer ytterligare i och med den här etableringen
Larmcentralen kommer till en början att husera i Caretechs lokaler intill Filipsborg, men siktet är inställt på Silja Lines tidigare lokaler - kring vilka företaget redan har inlett diskussioner med KIAB.
– Samarbetet med Kalix kommun har varit mycket positivt och konstruktivt. Vi räknar med en fortsatt stark tillväxt på marknaden då allt fler kommuner byter ut analoga trygghetslarm mot digitala lösningar. Det talar för ett stort antal rekryteringar på sikt, deklarerar Peter Svensk.