Under våren 2017 erbjuder Kalix kommun i samarbete med LTU Business för första gången företagsledare möjligheten att genomgå LTU Business Academy.

Erbjudande

Utbildningen vänder sig till tio etablerade företag med förutsättningar och en vilja att utveckla och skapa tillväxt i sin verksamhet.

Innehåll

Utbildningens huvudfokus är strategi – hur bör strategiska beslut tas och vad bör de grunda sig på? Verktyg för analys av marknader, konkurrenter, omvärld och trender lärs ut och omsätts till en strategisk plan.

Hur bör den valda strategin influera arbetet med kunder och försäljning? Kundsegmentering, prissättningsmodeller och marknadsplaner diskuteras i utbildningens andra del.

Den sista delen fokuserar på hur styrning och uppföljning i ett företag möjliggör att strategin efterlevs och skapar långsiktig tillväxt.