Lördag den 10 oktober besökte 11 läkarstudenter från Sunderby Sjukhus Kalix. Samhällsstrateg Anna-Karin Horney informerade dem under en bussrundtur om prisvärda boendealternativ och jobbmöjligheter för medföljande i Kalix kommun.

Just nu söker Kalix kommun sjuksköterskor, socialsekreterare, bildlärare, ekonomichef och kommundirektör. Kalix Net behöver samtidigt en verkställande direktör. Anna-Karin Horney informerade också om det lokala näringslivet och dess behov av bland annat civilekonomer, IT-tekniker, CNS-operatörer.

Vid Kalix sjukhus fick eleverna en rundvandring på sjukhuset med information av 
Lars-Göran Olofsson, länssamordnare för AT-läkarrekrytering. 
För programmet ansvarade Ulrika Enbom Karlsson, Norrbottens läns landsting, Utbildningsenheten, Läkarutbildningen Sunderby sjukhus.

Bussrundturen i kommunen avslutades med lunch. Därefter åkte gruppen vidare till Övertorneå Hälsocentral.