Guldhavens verkställande direktör - Teija Aho ser med spänning fram emot årets löjfiske!
Guldhavens verkställande direktör - Teija Aho ser med spänning fram emot årets löjfiske!

Guldhaven Pelagiska har satsat 20 miljoner kronor på en fiskfabrik i Kalix. Runt 120 säsongsanställda kommer att behövas när siklöja, abborre, strömming, lax, gädda och sik ska förädlas och säljas vidare till Finland och Sverige.

Guldhavens verkställande direktör - Teija Aho – berättar att huvudtanken är att ta hand om all den fisk som Kalixföretaget fiskar själv, men det kommer även att ha en förstahandsmottagning där fisk köps in från andra fiskare.
– Det finns inte så många förstahandsmottagare här i Norrbotten. Det är därför vi har byggt de här nya lokalerna, vi har verkligen en bra plats att ta hand om den här fina råvaran som finns i havet.

Efterlyser yngre fiskare

Teija förklarar att bristen på förstahandmottagare avskräcker många unga fiskeintresserade från att satsa på yrket.
– Det är ingen som vill börja fiska om det inte finns möjligheter att lämna fisken någonstans. Det är exempelvis jättesvårt att bara skicka en låda fisk från Norrbotten till Stockholm. Det kostar alldeles för mycket för en enskild fiskare. Därför behövs en mottagning som kan ta emot fisken, samla ihop den och sedan skicka lite större mängder åt gången.

Använder hela siklöjan

Kalix Löjrom från Guldhaven är en officiellt certifierad produkt, och nu är tanken att hela siklöjan ska komma till användning. Som ett led i detta har företaget har köpt in en filémaskin, speciellt utvecklad för fiskarten.
– Det vi vill göra har inte gjorts tidigare! Målet är att ta reda på 90 procent av all löja som vi själva fiskar, och det är ett mål vi tror att vi kan nå ganska snart, avslöjar Teija Aho.
För att inte förstöra siklöjan berättar hon att företaget återgått till en äldre metod för att klämma ut löjrommen.
– Vi får ut rommen och fisken är hel och rensad så att vi kan sälja den också. Vi kommer sälja han- och honlöja, rensade med kapade huvuden. Sedan kommer vi också att filea de hanlöjor som är lite större.

Marknad för nya produkter

Teija Aho förklarar att rensad hel siklöja redan etablerats på den finska marknaden, så den stora utmaningen är nu att marknadsföra den nya siklöjefilén i Sverige och Finland. Men Teija Aho berättar att det inte bara är siklöja som ska fileas i Guldhavens nya fiskfabrik.
– Det har inte funnits någon filémaskin för abborre tidigare, men nu har vi hittat en, och med den kan vi producera många filéer.
Trots att efterfrågan på abborrfilé är stor räknar företaget med att försäljningen av deras nya filé kommer att gå lite trögt i början.
– Problemet är att konsumenterna är lite konservativa. De är vana vid de jättestora abborrfiléerna som man skar för hand, då ville man inte skära småabborrarna. Nu gäller det att få konsumenterna att vänja sig vid de mindre filéerna som vi och många kockar tycker smakar mycket bättre än de stora, säger Teija Aho.

Jättesatsning i Kalix

Fiskeindustrin är tydligt säsongsberoende. Om hösten är det siklöja som fiskas och köps in, om våren är det strömming och under somrarna blir det lax, sik och gädda. Under månaderna med snö och is har Guldhaven vanligtvis bara igång grossistverksamheten – där de köper och säljer fisk till butik - men denna vinter kommer företaget också att förbereda för surströmmingsproduktion. Totalt sett är det en jättesatsning som Guldhaven nu gör i Kalix, men Teija Aho är full av tillförsikt.
– Visst är det lite riskabelt, men vi tror på fisket här uppe. Jag har varit verksam inom forskningen, och har sett att om det finns fiskresurser någonstans så är det här uppe i Norrbotten. På det sättet känns det tryggt!