Miljöingenjör Tommy Johansson var på LTU för att studera civilingenjörsstudenter om de möjligheter som finns i Kalix.
Miljöingenjör Tommy Johansson var på LTU för att studera civilingenjörsstudenter om de möjligheter som finns i Kalix.

Kalix var som enda kommun på plats när Luleå tekniska universitet onsdag den 3 december anordnade en branschkväll för civilingenjörsstudenter vid Naturresursteknikprogrammet.

Kvällen anordnades av institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Totalt deltog ett 50-tal studenter, som efterfrågade examensarbeten, praktikplatser och sommarjobb. På plats för att marknadsföra Kalix kommun som arbets- och bostadsort var miljöstrateg Nadia Sandström, samhällsstrateg Anna-Karin Horney samt miljöingenjör Tommy Johansson.

Övriga deltagande arbetsgivare var BillerudKorsnäs, Länsstyrelsen, Sweco, Vatten & Miljöbyrån, Geovista, Geosigma, Swerecycling samt MRM (Mark Radon Miljö). Kvällen började med kortare företagspresentationer från vissa av företagen, sedan bjöds det på tilltugg och mingel med studenterna.