Kalixföretaget Norrkust Caravan är nya ägare till Europamöblers gamla lokal utmed E4 i Kalix.

Det kommunala bolaget Kalix nya centrum (KNC) köpte EM-fastigheten för snart fyra år sedan och sedan dess har den - med undantag för filminspelning och andra kortare arrangemang - stått tom.
Här intervjuas företagets KNC:s ordförande Tommy Nilsson (S) och Norrkust Caravans verkställande direktör Marko Korkala av Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist.