Sergei Knysh, Bo Wallsten, Karin Lundström, Kristina Enholm, Svetlana Knysh samt Rune Björnström
Sergei Knysh, Bo Wallsten, Karin Lundström, Kristina Enholm, Svetlana Knysh samt Rune Björnström

I samband med Kalix kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 22 april tilldelades Töre utmärkelsen "Årets Bygd 2013".

Priset delades ut av kommunstyrelsens ordförande Ellinor Söderlund (S), med motiveringen:
"Töre har arbetat för att knyta ihop näringsliv - föreningsliv - samhälle i flera utvecklingsprojekt och där lyft fram viktiga framgångsfaktorer. Arbetet har bedrivits på flera plan för att få föreningslivet att:

• Tillsammans engagera sig för att med gemensam styrka ta tag i bygdens framtidsfrågor.
• Få näringslivet att både synas i samhället och i samverkan delta i utvecklingen.
• Hjälpa ungdomar med särskilda behov att komma vidare till studier eller arbete.
• Öka antalet sysselsättningstillfällen genom att verka för nya företags- och industrilokaler.
• Öka ortens attraktivitet genom utgivning av Töre Nyheter och genom informationsmaterial, broschyrer, hemsida, filmproduktion, annonseringar och mässdeltagande."

Står på fyra ben

Töre framtidsgrupp förklarar att framgången till stor del beror på beslutet att "stå på fyra ben". Framtidsgruppens ordförande Kristina Enholm berättar att de fyra benen är Töres starka föreningsliv, den omstart som har gjorts av företagarna Töre och satsningar på kultur samt boende.
– Vi har fått mycket positiv media och det leder till att fler får upp ögonen för Töre säger Kristina.

Ny hemsida

Den nya hemsidan "Flytta till Töre" visas av Bo Wallsten, ordförande för företagarna Töre, som berättar att det det under hemsidan första månad såldes tre hus i Töre.
– Detta är ett bevis på hur viktigt det är med marknadsföring och här på visar vi bland annat att Töre är en knytpunkt med billiga hus, härifrån går fler än 30 bussar per dag och det är bara sex mil till flygplatsen i Luleå.