Svenskt Kvalitetsindex senaste ranking visar att Kalix medborgare är nöjda med den kommunala servicen, medan de allra flesta kan tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att flytta till bostadsorten.

Resultatet visar att minst hälften av invånarna i Sveriges 290 kommuner kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till deras kommun. I 26 av landets kommuner rekommenderar minst 95 procent av invånarna andra att flytta till deras kommun. Luleå är en av dessa, och placerar sig därmed också högst i länet. För Kalix är motsvarande siffra 93 procent.

Trea i länet

Medan rekommendationsgraden för många kommuner är hög så är betygen för den kommunala servicen relativt låga. I endast fyra av landets 290 kommuner är medborgarna mycket nöjda med den kommunala servicen, bland dessa återfinns Luleå med 75,1 poäng i genomsnitt på den hundragradiga skalan. Kalix kommun är trea i länet med 68,7 poäng.

Du som vill kan själv granska sammanställningen i SKI:s pressinformation.