Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade den 13 augusti befolkningsstatistik för första halvåret 2014, och den visar att det än en gång är fler som flyttar till än från Kalix kommun.

Trots ett flyttningsnetto på 30 personer minskar dock invånarantalet i Kalix. Detta förklaras av ett födelseöverskott på -38 personer. Det är alltså 38 fler som har dött än som har fötts i Kalix under första halvåret 2014. Efter justering visar SCB:s statistik att befolkningsmängden i Kalix har minskat med 6 personer under första halvåret 2014.

Norrbotten som helhet har samtidigt ökat med 43 personer, främst tack vare Kiruna som ökat med 103 personer under årets första halva. Största tappet har Luleå kommun som förlorat 94 invånare.

Bilden nedan visar befolkningsutvecklingen i Norrbotten 1 januari - 30 juni 2014.

Klicka på bilden för att öppna den i helskärm.