Just nu pågår ett arbete med att revidera gång och cykelledsprogrammet för hela Kalix Kommun. Syftet med arbetet är att identifiera möjligheter samt behov av investeringar och upprustningar för att kunna planera och prioritera i kommande budgetprocesser. Vi är därför intresserade av dina synpunkter när det gäller kommunens cykelleder.

I arbetet med gång- och cykelledsplanen ingår även att identifiera gång- och cykelpassager. För att tydliggöra så kan en gång och cykelpassage dels vara ett övergångställe där gående har företräde men där cykeln måste ledas. Eller så kan det vara en passage där gående och cyklande ges en trygg möjlighet att ta sig över vägen men inte har företräde mot fordon. Övergångställena är skyltade med övergångsskylt samt markering på vägen medan passager endast är markerad med refug eller liknande. Undersökingen ligger ute till sista augusti.

Vi tackar för din medverkan!

Undersökningen hittar du genom att klicka här!

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen