Nu är det dags att nominera 2017 års miljöprisvinnare. Kalix kommun delar varje år ut ett miljöpris på 3 000 kronor. Priset ska stödja och uppmuntra enskilda personer, företag, organisationer, etcetera som på ett framträdande sätt under året arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder.

Den som nomineras ska vara verksam inom kommunen. Skriftligt förslag med
motivering om vem/vilka som ska få miljöpriset lämnas senast den 15 januari 2018
till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, Kalix kommun,
952 81 Kalix. Du kan skriva helt fritt eller använda vår blankett som finns på Kalix
kommuns hemsida under ”Självserviceblanketter miljöområdet”.
Hör av dig om du i stället vill att vi skickar blanketten hem till dig.
Kontakta bygg- och miljöavdelningen på telefon 0923-65 000 (växel) om du vill veta mer.
Nämnden behandlar förslagen och föreslår en eller flera pristagare.
Miljöpriset delas ut vid ett av kommunfullmäktiges sammanträden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg- och miljöavdelningen