Ett fall av legionärssjuka har upptäckts hos en anställd vid Kalix kommun. Efter att prover tagits på platser där den drabbade vistats, fick Kalix kommun morgonen den 6 september veta att ett prov som tagits i den höga delen av Furuhedsskolans F-Hus visat positivt – vilket innebär att bakterier konstaterats.

Smittokällan finns i en administrativ del av F-huset, en byggnad som idag inte används för undervisning inom Furuhedsskolan. I enlighet med smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är den höga delen av byggnaden nu stängd i väntan på legionellasanering.
I den låga delen finns ingen konstaterad smitta, men besökare avråds ändå i dagsläget från att duscha där. Av säkerhetsskäl kommer fler prover att tas.

Om legionellabakterien

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Smitta sker genom inandning av vattendimma eller jord. Att få i sig bakterien via dryck orsakar inte sjukdom. Smitta mellan personer förekommer inte. Bakterien kan ge upphov till två olika sjukdomar: Legionärssjuka och pontiacfeber.

Legionärssjuka
yttrar sig som en lunginflammation. Oftast hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Diarré förekommer ofta. Inkubationstiden är i regel fem till sex dygn. Personer med nedsatt immunförsvar och exempelvis storrökare ådrar sig legionärssjuka lättare.

Pontiacfeber
är en lindrigare självläkande sjukdom som ger influensaliknande symtom med feber och muskelvärk. Inkubationstiden för pontiacfeber är från några timmar till två dygn. Tillfrisknandet sker spontant inom två till fem dygn.