Nere vid Strandängarna pågår arbetet med att iordningställa Kalix lilla trästad för fullt. Här kommer miniatyrer av gamla Kalixbyggnader att ställas upp.

Byggnaderna som kommer att utgöra Kalix lilla trästad är Gamla busstationen, Jonssons butik och Palmérs Cafe. När det gäller Jonssons butik kvarstår en del arbeten på byggnaden och den kommer därför att ställas ut först till våren 2018 då Kalix lilla trästad ska bli helt färdigt.

Projektet förverkligar även ett Kalixförslag om lek i trafikmiljö för de yngsta genom att det på området byggs upp en trafikmiljö i miniatyr. Här kan man gå eller cykla på små vägar och följa skyltningen i miniatyr. Under sommaren kommer man också att kunna gå in i byggnaderna och det kommer att finnas bänkar för den som vill sitta ner och kanske ta sig en fika.

Skiss över Kalix lilla trästad