Algblomningar har iakttagits vid Kallskärs badplats på Halsön, Bodöviken vid Sangis-Bodö och i Pålängsfjärden mellan Kalix och Töre. Det rör sig sannolikt om blågröna alger och allmänheten rekommenderas att undvika kontakt med dessa. Du bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

Länsstyrelsen i Västerbotten har ytterligare information på sin hemsida.