Den 14-16 september kommer elever från naturbruksgymnasiets årskurs 1 att bränna en kolmila vid Hyttgården i Töre. Det är Töre Hembygdsförening som ligger bakom kolmilan, men genom läraren Arne Karlssons försorg blir kolningen nu ett elevprojekt.

 Kalix kommuns Informationsansvarige Reine Sundqvist var på plats då kolmilan tändes.