Johanna Sundqvist och Tilde Nilsson går i årskurs 8 på Manhemsskolan, och har nyligen tilldelats ett stipendium i form av en Tysklandsresa till sommaren. 

Eleverna är två av totalt fem som tilldelats stipendiet. Vår reporter Joakim Vidgren har träffat de båda stipendiaterna.