Länstrafiken kom i dagarna med ny information angående skolkort (busskort för elever) inför skolstarten 2017/2018.

  • Eleverna kommer att använda samma skolkort även nästa år.
  • Viktigt att eleverna informeras om att de ska behålla sitt nuvarande skolkort över sommarlovet. Har de inget kort vid skolstarten måste de betala en avgift för borttappat skolkort.
  • Länstrafiken kommer att uppdatera elevernas nuvarande kort. Uppdateringen sker på bussen, när korten valideras för första gången efter sommarlovet.
  • Elever som inte har haft kort tidigare - exempelvis förskoleklass och årskurs 7 - kommer att få sina skolkort under första skoldagen i augusti.

Observera!
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska lämnas in till kommunens skolskjutshandläggare inför varje läsår. Skicka gärna in ansökan redan nu för att undvika väntetid vid skolstarten i augusti.

För elever på gymnasiet gäller andra villkor för att få skolkort bland annat får man bara ett skolkort mellan folkbokföringsadressen och skolan - elev får inte skolkort vid växelvist boende. Eleven måste alltså vara folkbokförd i bostaden och får ej uppbära inackorderingstillägg.

Elever i åk 9 ska ändå spara sina kort under sommarlovet och för de elever som uppfyller villkoren
kommer kortet att uppdateras oavsett var i länet dom kommer att gå skola. 

Läs mer om skolskjuts på våra utbildningssidor.

Skolskjutshandläggare