Onsdag den 24  februari beslutade landstingsfullmäktige att enligt överenskommelse överlåta huvudmannaskapet för Kalix naturbruksgymnasium på Kalix kommun.

– Det är glädjande att alla beslut nu är tagna efter ett hårt arbete från alla parter, säger utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund (MP).

Beslutet innebär att Kalix kommun tar över som huvudman för naturbruksgymnasiet från första augusti 2016, och att personalen har rätt att följa med verksamheten som kommunanställda. Kalix kommun planerar i samverkan med skogsnäringen nu också att spetsa till utbildningen ytterligare.
– Vi ser fram emot att påbörja arbetet med att utveckla skolan och ännu tydligare göra den till ett centrum för skoglig utveckling och utbildning. Det finns ett antal tankar på utveckling som vi kommer att återkomma med längre fram när vi har etablerat oss, och den löpande verksamheten rullar på, avslöjar Sven Nordlund.

Engagerad skogsnäring

Sven Nordlund lyfter speciellt det stora engagemanget från skogsnäringen och skoglig samverkan, vilket underlättade beslutet om ett övertagande.
– Jag riktar ett stort tack till alla inblandade! Det är till största delen deras förtjänst att vi har fått fler sökande till skolan, genom det arbete de har lagt ner på att informera om utbildning och skogsarbeten i länets kommuner. Jag tror att den samverkan vi har haft och kommer att ha, bidrar både till fler sökande och till en fortsatt hög kvalitet på utbildningarna.
Kalix kommun kommer enligt beslutet att köpa samtliga fastigheter - förutom elevhemmet - samt inventarier från landstinget. Samtidigt förvaltar kommunen landstingets skogsinnehav enligt rådande skogsbruksplan, här går samtliga skogsvårdskostnader och avverkningsintäkter till Kalix kommun. Under tre år efter övertagandet kommer Kalix kommun också att motta ett verksamhetsbidrag från landstinget.