Vård- och omsorgsprogrammet på Furuhedsskolan i Kalix har ett utbyte med en skola i Skottland - under två veckor har fyra gymnasieelever därifrån varit på praktik i Kalix. Kalix kommuns kommunikatör, Pernilla Jansson, har träffat dem och läraren Anna Morin för att få veta mer.

Anna Morin berättar mer om utbytet med skolan i Skottland och de skotska gymnasieeleverna berättar om vad de fått göra under sina två veckor i Kalix. Bland annat har de besökt flera olika arbetsplatser för att få veta mer om hur man arbetar med vård och omsorg samt integration. En elev tycker att hon fått upp ögonen för möjligheten att jobba som lärare i engelska som andra språk i ett annat land. Ytterligare en av eleverna berättar att han verkligen gillar Kalix och att här finns en känsla gemenskap och samhörighet. Han tycker också att man verkar ha gett flyktingar ett bra mottagande och att man jobbar bra med integration.