Onsdag den 7 juni 2017 var det skolbal i Kalix, med gymnasieelever från Furuhedsskolan och Naturbruksgymnasiet. Så här såg det ut!