I samband med studentlunchen den 10 juni delades Kalix kommuns ledarstipendium ut till eleven Oliver Åström vid barn- och fritidsprogrammet.

Stipendiet delas ut årligen och är på 5 000 kronor.

Motiveringen lyder som följer:
”Oliver har visat ett tydligt pedagogiskt ledarskap i sitt arbete med människor i olika åldrar. Handledarna i de pedagogiska verksamheterna beskriver Oliver som en mogen, trygg och säker person som skapar omedelbar kontakt med barn, ungdomar och vuxna. Han visar god förmåga till samarbete genom sitt bemötande och sitt förhållningssätt till andra. Oliver visar dessutom på stort initiativ- och ansvarstagande i sitt arbete som pedagog.”