Kalix är en av 31 kommuner som uppvisade förbättrade skolresultat och ökad gymnasiebehörighet under den senaste fyraårsperioden. Det fastslås i en rapport baserad på Skolverkets officiella statistik för 2011-2015, vilken Infomentor släppte tidigare i år.

Blott 31 kommuner (11 procent) har lyckats förbättra skolresultaten och andelen elever med gymnasiebehörighet 2011-2015. Kalix är en av dessa, med en sexprocentig förbättring av skolresultat över perioden.
För många av kommunerna har resultaten successivt gått uppåt under tre av fyra läsår istället för att pendla upp och ner från år till år som är fallet i många andra kommuner.

Kommuner med sämre resultatutveckling

I 125 kommuner (43 procent) har gymnasiebehörigheten legat stabilt på +/- 3 procentenheter. Av dessa ligger 82 kommuner på en nivå där mindre än 90 procent av eleverna når gymnasiebehörighet, 8 av de 125 kommunerna ligger på mindre än 80 procent.
134 kommuner (46 procent) har haft fallande kunskapsresultat.

Källa: InfoMentor

Läs hela rapporten "Skolans resultatutveckling 2011-2015" på Infomentros hemsida.