Torsdag den 7 december är det dags för Kulturskolans årliga julföreställning.

Av och med lärare och elever från kulturskolans dans-, teater-, musik- och sånggrupper.

Torsdag den 7 december, klockan 18.00

Malören, folkets hus

Välkommen!

Gratis inträde – Valfritt utträde.

Observera: Begränsat antal platser, 298 stycken.