Fram till den 25 november har Kalixbor haft chansen att tycka till om hur de vill att ortens lokalpolis ska rikta verksamheten under 2017. Synpunkterna har legat till grund för ett antal Medborgarlöften, som undertecknades den 20 januari.

Kalixborna har bland annat kunnat tycka till i en enkät som funnits tillgänglig på Kalix kommuns hemsida.

Fredag den 20 januari undertecknade kommunalråd Tommy Nilsson (S) tillsammans med lokalpolisområdeschef Lars Öberg medborgarlöftena. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen kommit överens om tillsammans för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

De tre huvudpunkterna i medborgarlöftet för 2017 är:

  • Polisiär närvaro/tillgänglighet/trafiksäkerhet
  • Narkotika
  • Mängdbrott

– Kalix är en oerhört trygg kommun, och i och med det här kommer vi att bli ännu tryggare. Samarbete med polisen är nödvändigt för att vi ska förhindra brott, så det här är oerhört viktigt, deklarerade Tommy Nilsson och Lars Öberg instämde.
– Tillsammans blir vi starkare än en och en.