Foto: Thomas Henrikson, MSB.
Foto: Thomas Henrikson, MSB.

Krisberedskapsveckan 2017 pågår den 8-14 maj. Den nationella kampanjen syftar till att få hushållen att reflektera över hur behovet av mat, vatten, värme och kommunikation tillgodoses när viktiga samhällsfunktioner slutar att fungera.

Kalix kommun deltar i kampanjen, och har aktiviteter hela veckan.
   – Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap är dessutom större än på länge. Förberedda och engagerade invånare stärker kommunens samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Kalix kommuns krisberedskaps-och säkerhetssamordnare Agneta Lipkin.
”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka. Agneta Lipkin förklarar att budskapet ska väcka tankar om den egna beredskapen. 
– Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse. 

Aktiviteter i samarbete

Kalix kommun samarbetar med Civilförsvarsförbundet och Svenska lottakåren. Med är också Frivilliga resursgruppen (FRG) som finns tillgänglig för kommunen i händelse av kris. Grupp-en finns i vår krisorganisation. Tillsammans med sina samarbetspartners har kommunen tagit fram aktiviteter för hela veckan. Bland annat kommer krislådor att visas upp, och i olika forum kommer medverkande parter att prata om risker som finns och vad hemberedskap innebär. 

 • Bemannade informationsbord under veckan:
  • Måndag i Folkets Hus, klockan 09.00-15.00
  • Tisdag i Folkets Hus, cirka klockan 12.00-15.00.
  • Onsdag Folkets Hus, klockan 17.00-20.00.
  • Torsdag inne på Coop, klockan 10.00-16.00.
  • Fredag inne på Ica Hjärtat, klockan 10.00-16.00.
  • Lördag på Galleria Kalix, klockan 10.00-14.00.
 • Onsdag kväll, klockan 18.00 - föreläsning i Folkets Hus under temat "klarar du dig utan el i tre dygn? ". Föreläsare är överlevnadsexperten Harry Sepp. 

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta Kalix kommuns krisberedskaps-och säkerhetssamordnare Agneta Lipkin på 070-365 62 50.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Krisberedskapsveckan är tänkt att bli årligt återkommande.

Läs mer om Krisberedskapsveckan på www.msb.se/krisberedskapsveckan.

Nedan följer en spellista med fyra filmer om krisberedskap i hemmet.