Daniel Särkijärvi vann folkets röst i Sverigefinnarnas gala 2013 och fick därmed titeln Arjen sankari, vardagshjälte på finska. Han nominerades för sin kamp för minoriteters rätt till modersmål.

Prisceremonin ägde rum under Sverigefinnarnas gala på Finlandsinstitutet i Stockholm, fredag den 29 november. Motiveringen löd: ”Han har visat att en människa kan få bollen i rullning och få till stånd en förändring, som i längden garanterar modersmålsundervisning oberoende av baskunskaperna. Kampen har krävt envishet, listighet och visdom.”

Gripande trespråkigt tacktal

Daniel inledde sitt känslosamma tacktal på meänkieli, gick sedan över till svenska och avslutade på finska - han visade att alla tre språk berör. Det gjorde också talet som fick stora ovationer.
– Det känns riktigt bra och roligt, samtidigt som det är rörande. Detta visar att det är fler än jag som tycker att barnens rätt till minoritetsspråk är en viktig fråga och att vi måste alla hjälpas åt, säger vardagshjälten själv.

Medieuppmärksamhet

Efter utmärkelsen har han uppvaktats flitigt av både riks- och lokalmedia. Den finska tevekanalen MTV 3 planerar därtill att göra ett reportage om Särkijärvi i månadsskiftet januari-februari, det inslaget kommer att nå en miljonpublik.
Frågan om nationella minoriteters rätt till modersmål har på senare tid fått stor medial uppmärksamhet. För att en elev ska erbjudas modersmålsundervisning krävs i dag att eleven har grundläggande kunskaper i språket, vilket många minoritetsspråkselever inte uppnår.

Lagändring på gång

Efter uppståndelsen tänker regeringen nu också avskaffa kravet på grundläggande språkkunskaper, en lagändring som tidigast kan träda i kraft den 1 juli 2015. Detta Innebär att ett nationellt minoritetsspråk ska kunna läsas som nybörjarspråk.
– I väntan på den ändringen kan kommuner ordna språkundervisningen på samma sätt som på Ytterbyns skola, det vill säga ge de barn som inte uppnår kraven möjlighet att läsa minoritetsspråket som elevens val, fastslår Daniel Särkijärvi.