Årets Må Bra Dag är till ända, och nu vill vi veta vad du som besökte årets friskvårdsmässa och föreläsningar fick för intryck.

Vi hoppas att du som besökte Må Bra Dagen också tar dig tid att svara på vår korta enkät. Den tar inte upp mycket av din tid, då den bara består av sex frågor.
Tack på förhand, dina svar hjälper oss att arrangera en ännu bättre Må Bra Dag nästa gång!

Du kommer också till enkäten via www.kalix.se/mabra-utv.