Kalixälven gick onsdag den 17 maj. Lion's flotte passerade Kalixbron 03.09.