Kalix kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt här på webben. På den här sidan kan du även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand.

Kommunfullmäktiges sista sammanträde under 2017 ägde rum måndag den 27 november, klockan 09.00. Under sammanträdet behandlades totalt 46 punkter, du kan se vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 27 november 2017