Kommunerna i östra Norrbotten lär av varandra och utvecklas tillsammans för att bli bättre på att arbeta med missbruksproblematik.

Under onsdagen den 4 oktober höll Länsstyrelsen Norrbotten en nätverksträff inom ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) i Kalix. Här träffades tjänstemän, politiker, poliser, sjukvårdspersonal med flera från kommunerna i östra Norrbotten för att lära av varandra och tillsammans bli bättre på att jobba med missbruksproblematik.

Mats Burman, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Norrbotten, berättar att tanken är samla alla nyckelaktörer och få kommuner att upptäcka de resurser som faktiskt finns. Under nätverksträffen försöker man också lyfta bra exempel från varje kommun.

– I Kalix har man till exempel jobbat med en grupp av riskungdomar och då jobbat med familjestöd. I Övertorneå har polisen jobbat gentemot föräldrar vid julen och vilka val föräldrar kan göra i relationen med sina barn, berättar Mats.

Marie-Louise Skoog

Norsjö kommun blev ifjol Bästa förebyggande kommun i landet och Marie-Louise Skoog från Norsjö kommun fanns också med under dagen för att berätta om hur de jobbar.