Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i Norrbottens främsta friluftskommun

Påverka 2018 års medborgarlöften

Till och med den 9 januari har du som Kalixbo chansen att tycka till om vilka områden lokalpolisen ska lägga mest resurser på under 2018. Synpunkterna kommer att ligga till grund för ett antal Medborgarlöften, som kommer att undertecknas i början av 2018.